A projektről

A MODEM (Debrecen) és a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) 2010-ben közös kutatási projektet indított A centrum-periféria viszony átalakulásának határmenti perspektívái a kulturális regionalizmus és a kortárs vizuális kultúra kontextusában címmel.

Despre proiect

Centrul de Artă Modernă şi Contemporană MODEM (Debreţin) şi Universitatea Creştină Partium (Oradea) în 2010 a lansat un proiect comun intitulat Perspectivele transformării relaţiilor centru-periferie în zonele frontaliere în contextul regionalismului cultural şi a culturii vizuale (în continuare CEPEVIT).