Cercetare

Centrul de Artă Modernă şi Contemporană MODEM (Debreţin) şi Universitatea Creştină Partium (Oradea) în 2010 a lansat un proiect comun intitulat Perspectivele transformării relaţiilor centru-periferie în zonele frontaliere în contextul regionalismului cultural şi a culturii vizuale (în continuare CEPEVIT). Proiectul de cercetare CEPEVIT îşi propune scoaterea în evidenţă a posibilităţilor de colaborare pe plan cultural în regiunea transfrontalieră dominată de Debreţin şi Oradea, precum şi evidenţierea contextului în care idea regiunii culturale poate fi realizată. Conform ipotezei de la care porneşte prezentul proiect modelul social şi economic al relaţiei centru-periferie arată o anumită difuziune în cazul culturii, ceea ce în acelaşi timp poate favoriza depăşirea diferenţelor generate de dezvoltarea teritorială. Atât Debreţin, cât şi Oradea poate fi caracterizată prin tendinţa de a deveni centru cultural regional, cu influenţă în zonele frontaliere. Am putea să aducem mai multe exemple pozitive ale colaborării între cele două oraşe, dar proiectul CEPEVIT nu doreşte doar sporirea numărului acestora, ci intenţionează să reflecte asupra schimbărilor din ultimii ani. Centrul de Artă Modernă şi Contemporană MODEM din Debreţin şi Catedra de Filozofie a Universităţii Creştine Partium, împreună cu colectivul cadrelor didactice a masteratului Filosofie şi artă în spaţiul public în cadrul proiectului CEPEVIT propune înfiinţarea unui colectiv de cercetare interdisciplinară, care se va forma în urma workshopului din 28-29 mai, organizat în Oradea. Acesta va fi urmat de o întâlnire similară în Debreţin, în toamna anului curent. Proiectul se va încheia cu organizarea unei conferinţe şi realizarea unei expoziţii legate de tematica proiectului. Lucrările realizate în cadrul proiectului vor fi publicate într-un volum bilingv.
Proiectul CEPEVIT îşi propune cercetarea următoarelor tematici:
– spaţiu urban şi cultură vizuală din perspectiva sociologiei şi antropologiei culturale;
– actualitatea geografiei artei (turnura spaţială survenită în ştiinţele sociale şi în istoria artei);
– colaborări interregionale şi transfrontaliere în Uniunea Europeană;
– relaţia centru-periferie şi identitatea culturală: dilemele legate de dezvoltarea teritorială;
– activitatea grupului Atelier 35 din Oradea.