A kutatásról

A MODEM (Debrecen) és a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) 2010-ben közös kutatási projektet indított A centrum-periféria viszony átalakulásának határmenti perspektívái a kulturális regionalizmus és a kortárs vizuális kultúra kontextusában címmel. A CEPEVIT kutatás arra vállalkozik, hogy feltérképezze a Debrecen és Nagyvárad által fémjelzett határmenti régió kulturális együttműködésének lehetőségeit, illetve azt a tág összefüggésrendszert, amelyben a kulturális régió eszméje megvalósulhat. Projektünk alapfeltevése az, hogy a központ/periféria globális gazdasági és társadalmi modellje a kultúra esetében bizonyos fokú diffúziót mutat, ami egyúttal esélyt jelenthet a területi fejlődési különbségek leküzdésére. Debrecent és Nagyváradot egyaránt jellemzi az a törekvés, hogy regionális kulturális központként határozzák meg önmagukat, miközben ilyen értelemben vett kisugárzásuk túlmutasson az államhatáron. A két város együttműködésének számtalan példája akad, a CEPEVIT projekt azonban nem pusztán ezek számát kívánja gyarapítani, hanem elméletileg is reflektálni az utóbbi évek változásaira. A Debreceni Modem Modern Művészeti Központ és a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszéke, illetve a művészet és filozófia a nyilvános térben szak oktatógárdája a CEPEVIT projekt keretében partnerintézményekként közös interdiszciplináris kutatócsoportot hoz létre, amely a 2010 május 28-29-én Nagyváradon tartandó workshopon formálódik. E találkozót később egy hasonló debreceni műhelybeszélgetés követi 2010 őszén, majd pedig egy közös konferencia valamint a projektben részt vevő kutatók tanulmányait tartalmazó kötet megjelentetése, illetve ez utóbbiakkal párhuzamosan egy a projekt témájához kapcsolódó kiállítás.
A CEPEVIT az alábbi tematikus kutatási egységek megvalósítását tűzi ki célul:
– a városi tér és a vizuális kultúra szociológiai és kulturális antropológiai perspektívából.
– a művészetföldrajz aktualitása (a térbeli fordulat a társadalomtudományokban és művészettörténetben).
– az államhatárokon átnyúló regionális együttműködések az Európai Unióban.
– a centrum és periféria viszony és a kulturális identitás: a területfejlesztés dilemmái.
– a Nagyváradi 35-ös csoport képzőművészeti tevékenysége.