Despre proiect

Centrul de Artă Modernă şi Contemporană MODEM (Debreţin) şi Universitatea Creştină Partium (Oradea) în 2010 a lansat un proiect comun intitulat Perspectivele transformării relaţiilor centru-periferie în zonele frontaliere în contextul regionalismului cultural şi a culturii vizuale (în continuare CEPEVIT).