A projektről

A MODEM (Debrecen) és a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) 2010-ben közös kutatási projektet indított A centrum-periféria viszony átalakulásának határmenti perspektívái a kulturális regionalizmus és a kortárs vizuális kultúra kontextusában címmel.